bo JEEP to więcej niż pasja...  
SKLEPSERWISGALERIA
ZNAJDŹ PRODUKT

REGULAMIN

                                                                                                           REGULAMIN

                                                                                               sklepu internetowego Raffi.Pl

 

Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy Raffi.Pl (zwanym dalej „Sklepem) jest Robert Januszewski RAFFI.PL Robert Januszewski ul. Ludowa 6 30-544  Kraków, NIP: 945-18-12-153, REGON: 120516222.

 

Sklep prowadzi sprzedaż towarów poprzez stronę internetową www.raffi.pl oraz mailowo sklep@raffi.pl

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚCI

 

1. Prezentacja towarów w serwisie internetowym Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Po złożeniu zamówienia w serwisie internetowym Klient otrzyma e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest chwila potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep.

2. Przez realizację zamówienia należy rozumieć wydanie przesyłki spedytorowi celem dostarczenia jej na adres wskazany przez Klienta lub przygotowanie towaru do odbioru osobistego.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w pierwszym dniu roboczym po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia;
b) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową, PayU lub przelewem – w pierwszym dniu roboczym po autoryzacji karty kredytowej, autoryzacji transakcji za pośrednictwem PayU bądź po wpływie pieniędzy na rachunek bankowy Sklepu.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi:

a) w przypadku zamówienia towarów dostępnych na magazynie – 24h;

b) w przypadku zamówienia towarów z dłuższym terminem realizacji – 10 do 21 dni.

5. Cennik wysyłki towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej „InPost”:

a) 27zł paczka do 30kg (wysyłka za pobraniem)

b) 19zł paczka do 30kg (wysyłka po przedpłacie)

c) 60 zł paczka 30 do 60 kg (wysyłka po przedpłacie)

Czas dostawy jest zależny od firmy kurierskiej i wynosi 2-3 dni robocze.

6. Przelewy mogą być realizowane na następujący rachunek bankowy:
 

RAFFI.PL Robert Januszewski

Ludowa 6

30-544 Kraków

ALIOR BANK S.A.

38 2490 0005 0000 4500 5770 8680

Po dokonaniu przelewu proszę przesłać potwierdzenie na adres mail sklep@raffi.pl 

7. Sklep nie prowadzi sprzedaży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

CENY, FAKTURY VAT I PROMOCJE

 

1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto, wyrażonymi w PLN.

2. Firma RAFFI.PL Robert Januszewski ul. Ludowa 6 30-544 Kraków jest podatnikiem podatku VAT i został jej nadany numer NIP.

3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub, na życzenie Klienta faktura VAT, zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu. Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT na firmę prosimy o wpisanie w formularzu Koszyka pełnych danych do faktury oraz numer rejestracyjny samochodu jeśli zachodzi taka potrzeba.

4. Jeśli w warunkach promocji nie zastrzeżono inaczej, wszelkie promocje ważne są do wyczerpania zapasów i mogą zostać odwołane w dowolnym momencie.

5. W przypadku zwrotu części punkty zebrane będą odjęte w proporcji 1 punkt za 10 zł wartości towaru.
 

GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY

 

1. Na wszystkie zakupione towary obowiązują gwarancje poszczególnych producentów lub importerów, zgodnie z ich warunkami, jeśli zostały udzielone.

2. W przypadku zakupu towarów przez osoby niebędące konsumentami w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), rękojmia za wady fizyczne rzeczy (art. 556 § 1 Kodeksu Cywilnego) jest wyłączona. W przypadku stwierdzenia wad towaru, prosimy o kontakt telefoniczny +48501550075 lub mailowy ze Sklepem.

3. W przypadku zakupu towarów przez osoby będące konsumentami w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), zastosowanie znajdują poniższe punkty 4-9.

4. Sklep jest zobowiązany dostarczyć towar nie posiadający wad. Sklep odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od chwili jego wydania. W przypadku zakupu towarów używanych, sklep odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 1 roku od chwili jego wydania.

5. W przypadku stwierdzenia wad towaru, reklamacja może być złożona w dowolnej formie. W miarę możliwości składanej reklamacji proszę dołączyć dowód zakupu (paragon, fakturę lub inne potwierdzenie zakupu), co ułatwi jej rozpatrzenie. Termin do złożenia reklamacji wynosi 1 rok od dnia stwierdzenia istnienia wady.

6. Konsument może wskazać w reklamacji jedno z następujących żądań: wymiany towaru na nowy; naprawy towaru; obniżenia ceny oraz – wyłącznie w przypadku wady istotnej – odstąpienia od umowy.

7. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji po wypełnieniu formularza.

8. Informujemy o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (opis zasad dostępu do tych procedur znajdą Państwo na stronie: www.uokik.gov.pl).

9. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

 

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia lub wydania towaru. Uprawnienia do odstąpienia od umowy nie przysługują Klientom niebędącym konsumentami w rozumieniu ustawy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na następującym formularzu pod adresem: Raffi.pl, ul. Ludowa 6, 30-544 Kraków. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia, przy czym konsument jest zobowiązany pokryć wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci konsumentowi wszystkie uiszczone przez niego płatności, z tym zastrzeżeniem, że koszty doręczenia konsumentowi towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli Klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy lub do dnia otrzymania zwracanego towaru.

5. Informujemy, że Klient może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.

6. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest RAFFI.PL Robert Januszewski, ul. Ludowa 6 30-544 Kraków, NIP: 945-18-12-153, REGON: 120516222.

Dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy oraz, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, w celu marketingu produktów i usług administratora danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Państwa zamówienia lub do wysyłania materiałów marketingowych na podstawie państwa zgody.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, ani nie zostaną użyte do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po wykonaniu umowy przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, a w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda, do czasu odwołania tej zgody, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w wykonaniu umowy: operatorzy poczty, firmy kurierskie, operatorzy płatności.

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres email: sklep@raffi.pl

 

Regulamin przygotowany przez

EDGE Law Group
ul. Lipowa 3/219
30-702 Kraków

tel.+48 531 331 532

 

Formularze do pobrania:
 

Formularz odstąpienia od umowy      Formularz reklamacji     Formularz zamówienia części

NEWSLETTER
zapisz się
facebook
opracowanie Prekursor